NCT Logo

Best Partner of Your Life

Một công ty tiếp tục con đường và dẫn đầu một con đường đổi mới mới, một giá trị tương lai mới thông qua giao tiếp và hợp tác, và phát triển lên một tầm cao mới.

Visual Image02Visual Image02

NCT Logo

Best Partner of Your Life

Một công ty tiếp tục con đường và dẫn đầu một con đường đổi mới mới, một giá trị tương lai mới thông qua giao tiếp và hợp tác, và phát triển lên một tầm cao mới.

Visual Image03Visual Image03

NCT Logo

Best Partner of Your Life

Một công ty tiếp tục con đường và dẫn đầu một con đường đổi mới mới, một giá trị tương lai mới thông qua giao tiếp và hợp tác, và phát triển lên một tầm cao mới.

tổng quan kinh doanh

Để phát triển thị trường và tăng trưởng bền vững lâu dài trong và ngoài nước
Bằng cách giới thiệu công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ liên tục.

Lĩnh vực sản xuất

NCTECH

View

Lĩnh vực xây dựng

NCTECH

View

Thông tin

NC Tech liên tục nghiên cứu phát triển và mở rộng công nghệ của riêng mình.
Nó là một công ty hàng đầu với mục tiêu trở thành người dẫn đầu của Blue Ocean.

HOW TO GET HERE

Kể từ khi thành lập công ty, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong từng lĩnh vực với mục tiêu không ngừng làm hài lòng khách hàng.

 • OFFICE.

  (28356) 26, Songhwa-ro 2-beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungbuk

 • Tel. & Fax.

  TEL. +82-43-271-7430~1 FAX. +82-42-271-7432

 • OFFICE.

  (17343) 832, Daewol-ro, Daewol-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

 • Tel. & Fax.

  TEL. +82-31-636-9019 FAX. +82-31-636-9029

Xem thêm

Yêu cầu báo giá

NC Tech luôn cởi mở với khách hàng. Chúng tôi sẽ chân thành trả lời yêu cầu của bạn.

* required fields

677343 ※ Vui lòng nhập mã xác thực ở bên cạnh.

Tư vấn

Thỏa thuận sử dụng và thu thập thông tin cá nhân close

NC Tech (dưới đây gọi là “Công ty”) luôn tôn trọng mọi thông tin cá nhân của người dùng, luôn tuân thủ quy định của pháp luật về việc “Khuyến khích sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo mật thông tin” hay Luật Bảo mật thông tin cá nhân. Thông qua các nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ hướng dẫn để quý khách hiểu rõ về mục đích và phương thức sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cùng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân. Trong trường hợp nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân có nội dung thay đổi, Công ty sẽ tiến hành thông báo cho quý khách trên website (hoặc gửi thông báo riêng). Nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân của Công ty bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân thu thập được

4. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

5. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được

6. Quy trình và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân

7. Biện pháp đảm bảo an toàn đối với thông tin cá nhân

8. Quyền của người dùng, người đại diện hợp pháp và phương pháp thực hiện

9. Các vấn đề về lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân

10. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và bộ phận phụ trách về thông tin cá nhân

11. Nghĩa vụ thông báo

Bộ nguyên tắc này được thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

1. Thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

1) Các hạng mục thu thập: Công ty sẽ thu thập các thông tin cá nhân như sau, nhằm mục đích quản lý các thắc mắc liên quan tới công ty, thắc mắc về dịch vụ/sản phẩm, thắc mắc về tuyển dụng, thắc mắc về website, các báo cáo không chính xác, các báo cáo bảo mật v.v.

- Thông tin bắt buộc: Họ tên, tên công ty, email, thông tin liên lạc

- Quyền từ chối cung cấp và những bất lợi khi từ chối

• Người dùng có quyền từ chối cung cấp các thông tin bắt buộc.

• Bên cạnh các thông tin bắt buộc, người dùng có quyền từ chối cung cấp các thông tin tùy chọn.

Tuy nhiên, trong trường hợp từ chối cung cấp thông tin, người dùng có thể không được phản hồi về nội dung cần tư vấn.

2) Phương pháp thu thập: Công ty thu thập thông tin cá nhân theo những phương pháp sau:

- Tính năng “Tư vấn báo giá” trên website

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân thu thập được với mục đích sau:

- Phản hồi và quản lý các nội dung thắc mắc của khách hàng như thắc mắc liên quan tới công ty, thắc mắc liên quan tới dịch vụ/sản phẩm, thắc mắc về website v.v.

3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân thu thập được

Về nguyên tắc, Công ty không được cung cấp thông tin cá nhân của người dùng ra bên ngoài, ngoại trừ các trường hợp như sau:

- Trường hợp được sự đồng ý trước của người dùng

- rường hợp theo quy định của pháp luật hoặc khi cơ quan điều tra yêu cầu theo quy trình và phương pháp được pháp luật quy định để phục vụ điều tra

4. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

회사는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 처리 위탁하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.

- Trường hợp được sự đồng ý trước của người dùng

- rường hợp theo quy định của pháp luật hoặc khi cơ quan điều tra yêu cầu theo quy trình và phương pháp được pháp luật quy định để phục vụ điều tra

5. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được

Các thông tin sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức tại thời điểm cung cấp nội dung phản hồi về những thắc mắc của khách hàng như thắc mắc liên quan tới công ty, thắc mắc liên quan tới dịch vụ/sản phẩm, thắc mắc về website v.v.

6. Quy trình và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, Công ty phải hủy bỏ ngay lập tức các thông tin tương ứng sau khi đã đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Quy trình và phương pháp hủy bỏ như sau:

1) Quy trình hủy bỏ: Sau khi mục đích đã đạt được, tùy theo lý do bảo mật thông tin mà nội bộ công ty quy định (tham khảo phần Thời hạn lưu giữ và sử dụng), các thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ bị hủy bỏ sau một khoảng thời gian nhất định được lưu giữ. Những thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích lưu giữ trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.

2) Phương pháp hủy bỏ: Thông tin cá nhân được in thành văn bản sẽ bị nghiền bằng máy hủy tài liệu hoặc bị tiêu hủy, còn những thông tin cá nhân được lưu dưới dạng tập tin điện tử sẽ được xóa bỏ bằng kỹ thuật không cho phép khôi phục lại dữ liệu.

7. Biện pháp đảm bảo an toàn đối với thông tin cá nhân

Công ty thực hiện biện pháp thiết yếu về mặt kỹ thuật, về mặt quản lý, về mặt vật lý để đảm bảo an toàn như sau:

1) Lập kế hoạch quản lý nội bộ và lập kế hoạch quản lý nội bộ của công ty thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân.

2) Thực hiện các biện pháp thiết yếu để kiểm soát việc tiếp cận thông tin cá nhân như giảm thiểu đối đa số nhân sự phụ trách xử lý thông tin cá nhân; cấp quyền, thay đổi và hủy bỏ quyền hạn truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân; sử dụng hệ thống ngăn ngừa xâm nhập để kiểm soát quyền truy cập từ bên ngoài.

3) Bảo quản hồ sơ truy cập và lưu trữ, bảo quản hồ sơ truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân để phòng ngừa giả mạo (nhật ký web, thông tin tóm tắt v.v.) tối thiểu 6 tháng trở lên, đồng thời sử dụng tính năng bảo mật để ngăn chặn việc giả mạo, đánh cắp, làm thất lạc hồ sơ truy cập.

4) Công ty kiểm soát việc truy cập đối với những người không được phép và quản lý giải pháp về mặt kỹ thuật để phòng ngừa việc tấn công hệ thống bằng cách tiến hành cài đặt chương trình bảo mật và định kỳ kiểm tra, cập nhật nhằm ngăn chặn việc rò rỉ và phá hoại thông tin cá nhân do virus máy tính hoặc do bị hack, đồng thời cài đặt hệ thống và giám sát, ngăn chặn về mặt kỹ thuật/vật lý đối với khu vực bị kiểm soát truy cập từ bên ngoài. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang kiểm soát lưu lượng truy cập và phát hiện ra những hành vi cố gắng thay đổi thông tin một cách bất hợp pháp.

8. Quyền của người dùng, người đại diện hợp pháp và phương pháp thực hiện

Bất cứ khi nào, người dùng và người đại diện hợp pháp đều có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân mà người dùng đã đăng ký. Những yêu cầu như xem, chỉnh sửa và xóa bỏ thông tin cá nhân sẽ được điều chỉnh ngay lập tức sau khi quý khách yêu cầu bằng điện thoại hoặc email tới người phụ trách quản lý thông tin cá nhân và thực hiện các bước xác nhận. Trong trường hợp người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân, thông tin cá nhân đó sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho tới khi việc điều chỉnh hoàn tất. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân bị sai đó đã được cung cấp cho bên thứ ba thì chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức cho bên thứ ba kết quả xử lý điều chỉnh thông tin để việc điều chỉnh được tiến hành. Thông tin cá nhân bị hủy hay xóa bỏ theo yêu cầu của người dùng hoặc người đại diện hợp pháp sẽ được xử lý theo những nguyên tắc được nêu tại phần “Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được”, đồng thời được xử lý để không thể xem hoặc sử dụng với mục đích khác.

9. Các vấn đề về lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không vận hành thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự tạo khi khách hàng sử dụng các dịch vụ internet như cookie v.v.

10. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và bộ phận phụ trách về thông tin cá nhân

1. Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Thông tin Cá nhân(www.kopico.go.kr) : 02-2100-2499

2. Cơ quan điều tra tội phạm công nghệ cao, Viện kiểm sát tối cao: 02-3480-3571 (http://www.spo.go.kr/)

3.Cục an ninh mạng, Tổng cục Cảnh sát: (국번없이) 182 (http://cyberbureau.police.go.kr/)

Những người bị xâm phạm quyền hoặc lợi ích do người đứng đầu cơ quan nhà nước phán quyết hoặc không thi hành đối với những yêu cầu theo quy định tại Điều 35 “Luật Bảo mật thông tin cá nhân” (Xem thông tin cá nhân), Điều 36 (Sửa đổi, xóa bỏ thông tin cá nhân), Điều 37 (Ngừng xử lý thông tin cá nhân) có thể yêu cầu thực hiện phiên tòa xét xử hành chính mà Luật Tố tụng Hành chính quy định.

※ Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử hành chính tại website của Sở Pháp chế(http://www.moleg.go.kr)

11. Nghĩa vụ thông báo

Khi có những thay đổi, bổ sung, xóa bỏ về nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân đang áp dụng, chúng tôi sẽ đăng thông báo tại phần “Thông báo” trên website trước khi thay đổi ít nhất 7 ngày.